Alternativ tilgang til karrieren

Humanitært arbejde tilbyder både en håndsrækning til andre mennesker i nød, samt en karrierevej med mulighed for at fremme dit CV.

I 2009 tog jeg beslutningen om at tage ud som læge og arbejde for “Læger uden Grænser”. Jeg havde en introstilling i neurologi og skulle egentlig samle point til en hoveduddannelse gennem hospitalsarbejde eller forskning, men mit personlige ønske om at gøre en forskel træk mig i en retning, som skulle vise sig at have lige så god effekt på CV´et som alt det andet.

På min første mission blev jeg sendt til Columbia med medicinsk ansvar for mobile klinikker i et projekt nær Venezuelas grænse. Arbejdet og sikkerheden af de mobile klinikker skulle tilrettelægges, samtidig med at jeg fra først færd fik ansvaret for koordinering og supervisering af det medicinske team bestående af en læge og tre sygeplejesker.

En af de største udfordringer var de sproglige og kulturelle forskelle i det daglige samarbejde, hvor selv små ting let kunne misforstås, hvis ikke man var påpasselig med at sikre at kommunikationen foregik korrekt. Efter ca. 1½ måned på projektet betroede en sygeplejeske fx mig, at hun i starten havde troet at det ville være rigtig svært at arbejde sammen med mig, fordi jeg udtrykte mig meget kort og til tider hårdt. Med tiden havde hun dog fundet af det bare skyldtes mit sparsomme ordforråd på spansk og min europæiske tilgang, så jeg var faktisk rigtig fin at arbejde sammen med.

Mulighed for ansvar langt hjemmefra
Under mit fem måneder lange ophold havde jeg mange udfordringer og frustrationer over kommunikationen, ansvaret og det interkulturelle samarbejde. Generelt gjorde alle oplevelserne mig dog mange erfaringer rigere, som jeg aldrig ville have opnået i dansk hospitalsregi, og de sikrede mig en hoveduddannelse i neurologi umiddelbart efter jeg vendte tilbage til Danmark.

Rent konkret har udsendelsen med MSF skærpet min fokus på kommunikations vigtige rolle i et godt samarbejde, hvor omstændighederne under mere ekstreme forhold har givet mig tydelige eksempler på ”what to do and not to do”. Derudover har det givet mig konkret og nyttig erfaring indenfor koordination, faglig supervision og daglig ledelse af et mindre team.

Gennem humanitært arbejde kan man gøre karriere indenfor Læger uden Grænser eller andre NGO’er (Non-governmental organisation), hvor der er mulighed for flere missioner med stigende ansvar og udvikling af kompetencer gennem kurser og praktisk erfaring. Ønsker man derimod en mere traditionel karriere i Danmark kan en udsendelse med Læger uden Grænser give en profil i forhold til de syv lægeroller med erfaring indenfor administration, koordination, supervision, samarbejde og kommunikation, samt lægefagligt ansvar under ekstreme forhold.

Valget at tage ud med en humanitær organisation for at gøre en forskel for andre mennesker siger noget om din personlighed og handlekraft. Det er noget mange tit har drømt om, men som de færreste fører det ud i livet.

Læs også:

One Reply to “Alternativ tilgang til karrieren”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.