Create A Great Blog With These Tips

TIP! When you are creating your blog, consider purchasing your own domain name, rather than using a free site. Domain names are inexpensive and they will give your blog a more professional image.

Blogs often focus on only one topic. Whether you’re just getting started, or already have an established blog you wish to improve, this article is perfect for you! Read this article to learn all that you need to know about blogging in today’s world.

TIP! Don’t let blogging take over your life. Spending too much time in front of your computer will result in writing fatigue and burnout.

Always be available to your readers. Try communicating frequently, and make it a habit. Once you’ve gained your readers’ trust, they will want to contact you as well as read more of what you write. If you are contemplating abandoning the blog, keep in mind that your readers will be disappointed.

TIP! Guests posts are a great way to build your blog. Through guest posts, you and your guest can form an alliance that may come in handy in the future.

You can help raise interest in your blog by reading and commenting on other blogs you’re interested in. If you’re using Google Reader, you can have a separate folder to use for keeping track of the blogs that you should be following. Whenever you have the urge to say something, make a comment on them.

TIP! Frequently post new content. This will keep readers coming back to read your new posts because they will be interested.

Don’t let running a blog take over your life. If you do nothing but focus on your blog all day, every day, you’ll find that you burn out quickly. Go outside and take a walk, take a few minutes to breathe in some fresh air or visit some friends. Little breaks like these will keep you feeling fresh and ready to write.

TIP! Use lists in your blog posts. Lists are essential no matter the topic, from toys of the 1990s to ethical business practices.

Blog about something readers want to know. While you might want to blog about vacuuming your house or washing your dishes, these are tasks that almost everyone does. Without a gimmick or an extremely engaging writing style, stories about boring everyday life won’t pick you up any readers. Choose topics that you know people care about. After all, your ultimate goal with writing a blog is to get people to your website.

TIP! Make sure you have included links to the social media that your readers can use to follow you. LinkedIn, Twitter, Facebook and other social networking sites can be very helpful in getting your blog recognized and having it become successful.

You just read tons of content relating to blog posting. If you are feeling a little overwhelmed right now, that is completely normal. Maintaining a blog does take some effort, but it is worth it in the long run. Bookmark this article, so you can refer to it when necessary.

pentialized.dk
Link Far
Charlotte Bloggen

Arbejdsløshed – Hvordan kommer man igennem krisen?

Arbejdsløshed - Hvordan kommer man igennem krisen?

Det er en hård oplevelse at miste sit job

Det er en hård oplevelse at miste sit job. Og det bliver endnu sværere, hvis opsigelsen kommer uforudset. Ifølge Peter Wagners håndbog ”Ved joblivets korsvej” kan den typiske reaktion på en opsigelse beskrives efter teorien om krisens fire faser. Tanken bag kriseteorien er, at kriseforløbet er en naturlig reaktion på en pludselig forandring. Forløbets fire faser er chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen. Fordi der er tale om et naturligt reaktionsmønster, som i sidste ende sætter en i stand til at leve med den ændrede situation, kan man ikke bare springe en enkelt fase over. Men man kan forsøge at komme igennem dem så konstruktivt og smertefrit, som det er muligt i den konkrete situation.

Chokfasen er kaotisk

Chokfasen er kaotisk. Hvis en opsigelse kommer uventet, vil man til at starte med have svært ved at finde ud af, hvad man selv føler. Mange reagerer ifølge Peter Wagner ved at benægte, at noget rent faktisk har ændret sig. Nogle overbeviser sig selv om, at det var en fejl, og at de snart vil blive ringet op og bedt om at møde på arbejde næste dag. Accept af situationen er det vigtigste skridt på vejen ud af den første fase. Det gælder om at se sin situation i øjnene – og om at finde nogen at tale med. I nogle tilfælde har man brug for lidt hjælp til at få gennemlevet den første reaktion på en sund måde.

Reaktionsfasen

Når man har indset, hvad der er sket, har man brug for tid til at reagere på det. Reaktionsfasen er kendetegnet ved store følelsesmæssige udsving. Man kan være vred på omverdenen, arbejdsgiveren eller sig selv. Man kommer hurtigst gennem denne periode, hvis man står ved, at man har det skidt med situationen. Men derudover er det vigtigt at holde sig i gang og planlægge sine aktiviteter, så man ikke går helt i stå. Mange bruger fysisk aktivitet som et middel til at undgå at stagnere.

I bearbejdningsfasen

I bearbejdningsfasen får man et mere nuanceret syn på det, der er sket. Man indser, at livet ikke går i stå, selvom man har mistet sit arbejde. Ofte smelter bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen sammen. Det er nu, man er klar til at lede efter ledige stillinger, skrive CV og sende ansøgninger ud. Man har efterhånden fået en følelse af, at man nok skal komme videre. Måske ser man endda sin situation som noget positivt eller i det mindste noget nødvendigt. Som en forudsætning for, at man får mulighed for at påbegynde et nyt liv.

Ordet krise kaldes ofte et misbrugt ord

Ordet krise kaldes ofte et misbrugt ord – det er ikke alle pludselige, ubehagelige hændelser, der medfører krisereaktioner. Selvfølgelig er det afhængigt af situationen, hvordan man reagerer, når man står uden arbejde. Men hvis man kan genkende sig selv i beskrivelsen af kriseforløbet, kan man bruge teorien om faserne til at komme videre. Før man kan ændre sin situation, må man acceptere den. Før man kan komme videre med sit liv, må man genfinde troen på, at det kan lykkes.

En fin titel – Hvad så nu?

Man har kæmpet sig igennem et langt studie

Man har kæmpet sig igennem et langt studie. Man har lært en masse, og nu står man så med den fine titel, og hvad skal der så ske? Der er flere og flere som gennemfører en videregående uddannelse. Og samtidig bliver markedet for mange jobs også dem, der kræver en lang eller mellemlang uddannelse, mindre. Der er simpelthen færre, som leder efter medarbejdere. Ligeledes betyder joberfaring mere og mere, jo flere der har en høj uddannelse.

Og i disse tider, hvor også akademikere har sværere ved at få jobs, er det vigtigt at være realistisk. Arbejdsløsheden indenfor akademiker-fag er stigende og specielt er der stor stigning i arkitektfaget, hvor ledigheden er oppe på 5,3 procent. Derfor kan det være sværere, at komme ind i arbejdsmarkedet, fordi der er nedskæringer i gang og folk med mere erhvervserfaring typisk er mere eftertragtede.

Så er spørgsmålet; hvad gør man så, når man står med sit fine papir i hånden og skal ud på et arbejdsmarked, hvor der bliver mere og mere kamp om jobbene? Jo, der er faktisk mange tiltag du selv kan gøre, som gør at du står stærkere på markedet senere hen. Det er bare vigtigt at tænke over det. Også mens du er under uddannelse. Ja, faktisk er det bedst, hvis du begynder at tænke over det, når du påbegynder din uddannelse.

For det første er det vigtigt, allerede under studiet, at lede efter et studiejob, som kan give en kontakter, som kan sætte en lidt bedre på det jobmarked man skal ud på. Det kræver simpelthen at man er villig til, at lede efter et studiejob, som kan skrives på cv’et. Så hvis man gerne vil arbejde indenfor HR så man ud som assistent i et reklamebureau, hvor man kan få en idé om, hvad det er for en branche man skal ind i.

For det andet er det vigtigt, at engagere sig på studiet. Her kan man også få rigtige mange gode kontakter. Det er vigtigt at huske på, at ens studiekammerater også skal ud på arbejdsmarkedet, og det hjælper altid, hvis man kender nogen, som kan anbefale en på en arbejdsplads.

For det tredje ligger meget af forberedelsen på et godt erhvervsliv i et godt forhold til lærere og undervisere. Mange er stadig indenfor det område, man selv gerne vil arbejde i, ellers også har de været det. Det er derfor en god idé at have et godt forhold til dem, da de kender mange indenfor arbejdsområdet, som de kan anbefale en til. Det er altid en god måde at komme i betragtning til en godt job på.

Når studietiden så er overstået, må man begive sig ud på arbejdsmarkedet med rimelig forventninger. Det er ofte ikke realistisk, at man får chefjobbet stukket i hånden med det samme. Mange af de jobs kræver, at man har erfaring indenfor branchen, så man må anse det første job som et, der kan give en noget erfaring og ikke som der man automatisk gerne vil være resten af ens erhvervskarriere.

Læs også:

Arbejdsløs? Tag hvad du kan få, mens du søger drømmejobbet

Det er aldrig sjovt at blive arbejdsløs

Det er aldrig sjovt at blive arbejdsløs, men hvis det sker på samme tidspunkt, hvor langt de fleste arbejdspladser skærer ned, bliver situationen bestemt ikke sjovere.

Hvis man skulle være så uheldig at miste sit job, er det ikke nemt at finde et nyt job lige for tiden. De fleste virksomheder er nemlig mere interesseret i at skære ned, end de er i at ikke ansætte nye forstærkninger. Specielt er det svært at finde et job, som svarer til det man blev fyret fra.

Man kunne stille spørgsmålet om, hvad man så gør, hvis man går hen og bliver fyret?

Til det er der en ret enkelt løsning. Det handler om at søge jobs, også selvom det ikke lige er drømmejobbet, som er til rådighed. Man må ganske enkelt gå online på jobportalerne og søge så meget som muligt. Det er vigtigt at huske, at hvis man ikke har et job må det være jobbet, at finde et. Dvs. at tiden, der bliver brugt på jobsøgning burde svare til den tid man rent faktisk ville bruge på en arbejdsplads, hvis man var i arbejde.

Man må simpelthen tage, hvad man kan få, også selvom jobbet ikke er en ønskesituation. F.eks. kan det være nødvendigt at tage et job, der ikke passer til de kvalifikationer, man sidder inde med i en kortere periode. Det er dog altid mindre stressende at lede efter det ”gode job”, hvis man allerede har en indkomst at falde tilbage på end, hvis regningerne bunker sig op på bordet ved siden af computeren, hvor man forsøger at skrive det gode CV.

Dette viser statistikker også, at de mange er klar til. F.eks. har erhverv som rengøringsmedhjælper set en vækst i antallet af ansøgere. Og i blandt i de mange ansøgere, er det også flere, som er det, man vil kalde overkvalificerede. Det betyder selvfølgelig også, at de jobs som tidligere manglede arbejdskraft nu ikke er lige så lette at få, da konkurrencen er større. Netop derfor er det vigtigt ikke at være kræsen og være klar på, at gå ind i nye brancher for at finde et nyt job.

Det kan skabe en god portion stress og desperation, hvis selv de mindre gode job ikke er til at få fat i. Specielt hvis der går et stykke tid mellem job-opslagene.

Det kan være en svær situation at stå i, men her er det vigtigt, at holde hovedet koldt og ikke lade sig rive med i stresset. Det skal nok dukke op. Så gælder det om at udvide søgningen. F.eks. kan man ansøge jobs som ligger længere væk fra hjemmet, end man tidligere har gjort. Eller også kan man begynde at ansøge deltidsjobs, sådan at man kan have to deltidsjobs, der til sammen giver det ønskelige antal timer om ugen og den tilhørende portion penge.

Det kan derfor være stressende at være arbejdsløs, når udsigten til nye jobmuligheder kan være svær at få øje på. Men her er det netop vigtigt, at tage hvad man kan få. Dette betyder ikke man skal holde op med at søge, men det er nu nemmere, at vente på det gode job, der passer sammen med kvalifikationerne, hvis man i mellemtiden stadig har en indkomst.

En personlig hjemmeside – Et digitalt visitkort

En personlig hjemmeside - Et digitalt visitkort

Internettet bliver en større og større del af det at søge arbejde

Internettet bliver en større og større del af det at søge arbejde. Mange jobtilbud er kun tilgængelige på nettet og det er ofte også her de først bliver langt ud. Også arbejdspladser bruger Internettet til at tjekke en potentiel ny medarbejder ud, der er mange personalechefer, som googler dit navn som det første, efter at have læst din ansøgning.

Det kan derfor være en rigtig god idé at sørge for, at det første link der popper op på google.dk er noget man gerne vil have en potentiel arbejdsgiver til at læse.

Derfor er det en god ide at etablere din egen personlige hjemmeside

Derfor er det en god ide at etablere din egen personlige hjemmeside. Her kan du lægge alt det ind som du gerne vil have at en potentiel arbejdsgiver skal se. Her lægger du dit CV, billeder, en tidligere opgave, du er stolt af, ja alt af relevans. Det kan være skole- og eksamenspapirer, referencer og anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere. Det fungerer godt, for så er man selv fri for at sidde og udtale sig om hvad andre mennesker mener om en, når man sidder til jobsamtalen.

Det gør også jobsamtalen mere levende

Det gør også jobsamtalen mere levende, hvis man kan tage udgangspunkt i ens personlige hjemmeside og herefter tale om kvalifikationer. Det er også et godt alternativ til en store mappe af løse papirer. Med en personlig hjemmeside er det hele samlet et sted, og det er nemt for den nye arbejdsgiver at orientere sig.

Men hvordan får man sig lige sådan en hjemmeside

Men hvordan får man sig lige sådan en hjemmeside, og koster det mange penge? Det er rigtig nemt at få sådan en hjemmeside. På nettet findes der gratis eller billige skabeloner til hjemmesider, som man bare downloader. Det betyder også at man ikke behøver at være et teknisk geni for at lave en flot hjemmeside.

På nettet ligger gratis skabeloner til en hjemmeside. Mange andre hjemmeside-portaler har også funktioner, hvor man kan få hjælp til at opbygge en personlig hjemmeside.

Hos mange hjemmesider, skal man købe et årligt eller månedligt abonnement. Det kan dog godt betale sig set i forhold til, hvor mange kontakter man kan få på den måde. En personlig hjemmeside er nemlig en rigtig god måde,at skabe et professionelt netværk på.

En personlig hjemmeside er en god måde at få adgang til mange af de jobs der aldrig når ud på job-portalerne. For dem er der rigtig mange af og her er det vigtigt, at have et netværk. Et godt sted at pleje sine professionelle forbindelser og interesser er linkedin.com, hvor det er gratis at oprette sin profil. Selvom siden er på engelsk, bruger mange danskere den – på dansk.

Et godt webdesign skaber opmærksomhed

Gør din arbejdsplads opmærksom på dine kompetencer

Gør din arbejdsplads opmærksom på dine kompetencer

Du er vellidt og respekteres af din chef og dit team, men er det nok? Hvem er bekendt med din eksistens, og hvad du kan gøre for at ændre dette? Hvordan kan du øge din profil og blive mere synlig, og kommunikere det du gør, og hvad du er i stand til at gøre i virksomheden?

Vælg frivilligt

Vælg frivilligt at repræsentere dit område i et selskabsinitiativ, tag en positiv og aktiv rolle), eller giv en præsentation af dit teams arbejde, og hvordan den bidrager positivt til selskabet. Bed om forslag til, hvordan dit team kan bidrage endnu mere.

Udvikl et bredt netværk af kontakter

Udvikl et bredt netværk af kontakter – Din karriere påvirkes af dine relationer med andre, lige så meget som din kompetence i arbejdet. Sørg for at du benytter enhver lejlighed til at fortælle andre,  hvad du laver. Tænk over hvordan de kan hjælpe dig, og endnu mere vigtigt, hvordan du kan hjælpe dem.

Få en mentor

Få en mentor – Henvend dig til en seniormedarbejder i din organisation, som du har respekt for og spørg personen, om han/hun vil vejlede dig.

Invester i dig selv

Invester i dig selv 
Borte er de dage (hvis de nogensinde virkelig eksisterede), hvor du kunne forvente din virksomhed ville tage ansvaret for din udvikling. Du er ansvarlig for dig selv og din karriere: Deres succes og din fremtid er i dine egne hænder.

Sørg for at deltage i kurser og workshops, som vil udvikle dig eller udfylde huller i dine evner og viden. Hvis din arbejdsgiver ikke er i stand til eller villig til at finansiere dig, så betal for det selv. Ikke mindst for at tage kontrol over din egen udvikling. På den måde sørger du for, at du deltager i begivenheder, som du virkelig har brug for. Overvej at få en coach. Du vil opleve kvalificerede resultater med coaching, og kan her få en kreativ lystavle for dine ideer og et fuldstændig objektivt synspunkt.

Opbyg din tillid, overvind forhindringerne, sørg for at udvikle dine arbejdsrelationer … Få hjælp præcis, hvor du har brug for det, når du har brug for det. Fokuser på, hvad du har brug for at fokusere på, og tackl det, du har brug for at tackle. Det er sikkert, det er hurtigt – og det er sjovt.

Arbejde og familie – den røde tråd

Arbejde og familie - den røde tråd

Tilbage i 70’erne var det typisk manden der stod for at hive pengene hjem, og konen som klarede de huslige pligter. I dag arbejder stort set hele familien, både far, mor og endda børnene hvis de er gamle nok. Derfor er det nødvendigt at få arbejdslivet og familielivet til at spille sammen.

Balancen er vigtig

Det er vigtigt at skabe en balance i familien, så det ene ikke bliver vigtigere end det andet. Alt for mange familier er ikke sammen om noget længere, da alle parter efterhånden har gang i for mange ting på én gang.   Et arbejde og en stabil økonomi er naturligvis vigtig, og derfor er det også essentielt at få det til at spille sammen med familielivet. Hvis man er tilfreds med sit arbejde og har overskud i hverdagen, så fungerer ens familieliv mange gange bedre. Stress er i dag et stort problem, både fordi mange ansatte er meget pressede og tager alt for meget ansvar, og i særdeleshed fordi den nuværende krise har ramt mange i Danmark. Stress kan nemt ramme mor og far, imens teenagesønnen – eller datteren har travlt med gymnasiet, lektier, eksamen og studiejob.   I disse tider hvor alle efterhånden har så travlt, er det ekstra vigtigt at sætte familien i højsædet.

Danske bank svindler for milliarder, mens den almindelige dansker må både for det

De danske familier

Der er lavet flere statistikker omkring familie – og arbejdsliv i Danmark, og mange af resultaterne kan sagtens overraske. Danmarks Statistik (www.dst.dk) har udgivet en bog om netop dette emne, med titlen: “Familie og arbejdsliv”. Bogen er tilbage fra 2005, men viser stadig fint den ændring som er sket på arbejdsmarkedet de sidste mange år.   “Der var flere børnefamilier, hvor både manden og kvinden var beskæftigede, i 2004 end i 1984.”   “Kombinationen af en mand beskæftiget i den private sektor og kvinden i den offentlige sektor er mest udbredt i børnerige familier.”   “Børnerige familier har et højt uddannelsesniveau.”   Igennem årene er det som sagt blevet langt mere typisk at begge forældre arbejder, og endda med lange arbejdstider og store stillinger. Det skaber en naturlig splid med familielivet, som bl.a. kunne være en af grundene til at vi ser langt flere skilsmisser i dag end for 20-30 år siden. Det er et sørgeligt faktum, og derfor er det vigtigt at sætte pris på familielivet.

At gå på kompromis

Hvis man skal se på det fra den logiske side, er det ikke optimalt at skade familielivet til fordel for arbejdslivet. Man er nødt til at sætte sin familie i højsædet, og selvom det kan være vanskeligt i dagens Danmark, er det utrolig vigtigt at få det til at fungere.   Man skal skabe sig tid til sin familie, og det kan sagtens betyde at man er nødt til at gå på kompromis med sit arbejde. Alt for mange danskere ser forbi dette punkt, og begraver sig i arbejde uden at tænke på konsekvenserne.   Fælles aktiviteter er en god måde at være sammen som en familie. Man bør fx tage sig tid til en god ferie i ny og næ, og vigtigst af alt være i stand til at slappe af og nyde at være sammen. Ens arbejde må ikke fylde ens fritid. Hvis man fx har mange forretningsrejser, er det blot endnu vigtigere at hjemmefronten ikke lider pga. det.

Den røde tråd

At ens familie fungerer optimalt, kan sagtens være nemmere sagt end gjort, og derfor er det faktisk hele familiens ansvar. Hvis man fx har teenagere i huset, kan de sagtens være svære at holde hjemme – og det er heller ikke meningen at man skal tvinges sammen blot fordi man bør. Det er meget forskelligt hvordan hver familie skaber tid til at være sammen. Mange tager fx på aktive ferier, såsom cykelferie eller skiferie. Det kan være en god måde at komme væk fra solferien, hvor man ikke bestiller andet end at flade ud på stranden. Det fungerer selvfølgelig for nogle, men ikke for andre. Pointen er at man er sammen om noget som en familie.

Der er tonsvis af måder at gøre det på, såsom et far / søn projekt med at sætte en gammel bil i stand, så den er klar når kørekortet er i hus. Forældre og børn vil altid have forskellige interesser, så det gælder om at få det hele til at gå op i en større enhed.   Noget af det vigtigste i denne formel, er et godt forhold til sine forældre. Opdragelse har ændret sig meget, og den opdragelse de fleste teenagere får i dag, er højst sandsynligt meget anderledes end den deres forældre fik. Dengang var det nok ikke så normalt at nyde en kold øl med sin far, eller snakke om kæresteproblemer. De forskelle skal udnyttes, for at skabe et godt forhold til sine børn og vice versa.

Glæden i hverdagen

Det er gerne hverdagen som skal fungere til alles fordel. En simpel ting som at spise sammen kan betyde en hel del. Sørg for at have nogle rutiner som alle overholder. Det er alt for let at overse hinanden i hverdagen, fordi alle har så travlt. Far eller mor kan være trætte efter en lang arbejdsdag, imens søn eller datter har kærester og fester som også skal klares. Man kan nemt glemme sin familie i farten.

Ligegyldigt hvor mange ting man har gang i, er familiens tryghed altid en god ting at have i baghånden. Familien skal være der for én, når man kommer hjem efter en stresset og lang dag på arbejdet. Man skal vide at man kan smide fødderne op og slappe af, og virkelig være i gode hænder sammen med dem man holder af. I sidste ende er det jo netop det der betyder noget.

Læs også:

Take The Needed Time To Learn About Writing A Blog

TIP! Be available for your readers at all times. Make a habit out of responding to posts or starting new blogs at specific times.

Creating and establishing a blog can be a tricky thing to do. With so many blogs out there, making yours stand out from the crowd can be difficult. The tips in the following article will help you create a unique blog that will get a lot of attention.

TIP! A common mistake on sites is to overload viewers with Adsense ads, plug-ins and keywords. Doing so will only get you flagged by a search engine, and it will erase all of the hard work that you are trying to do.

Comment on other blogs to raise your blog’s profile. If you have a Google Reader account, create a folder for blogs in your niche that provide high-quality content. Read your favorite blogs and comment on them regularly. Make sure your comments have value, but don’t hesitate to comment if you have something to say.

TIP! Write new blog posts as often as possible. To increase and maintain your traffic, you need to provide new content on a regular basis.

Create a blog that stands out from all the other blogs that already exist. Readers will be attracted to unique content. You can also interest readers by providing information they can’t find elsewhere. Blog about some uncommon experience that few other people have written about. Explain exactly how a widget works. The point of this is to provide your readers with a reason to check you out when they are looking for information.

TIP! Be careful to never copy content from anywhere. You will absolutely ruin your reputation if you steal anything from anyone else, including your design elements, copy or graphics.

Always strive to be real. It’s important not to come off like you think you know everything. Clarity and transparency are key. This must be done consistently. A blog can be an outlet for your creativity and individuality. Whilst nobody is perfect, you should always strive to do your best. If you make a mistake, you make a mistake. Your blog is about expressing yourself, and you are a unique, valuable individual.

TIP! When you make your blog, think about buying a domain name instead of putting your blog on a free site. It does not cost very much to do so, and you will convey a more professional image.

Don’t make long, meandering posts or posts that meander and don’t get to the point. While depth and details are important for certain subjects, posts that are too lengthy or wordy may turn off your readers. Blog readers do not want a post written in a Shakespeare manner, with unnecessary details. In other words, focus on the meat of the post, not the garnish.

TIP! Strive for authenticity in your blog posts. Don’t try to impress readers with how much you know or make it appear that you are perfectly knowledgeable about your topic.

Now you are able to stand out from the crowd; it just requires work and time. Make use of the running a blog knowledge presented here and your blog will be read by many people each day.

pentialized.dk
Link Far
Charlotte Bloggen

Job via relationer, kan relationer skaffe dig dit næste job?

Relationer kan vise sig at være meget nyttige

Relationer kan vise sig at være meget nyttige, når man er på udkig efter et nyt job. Et er at udfærdige en flot og velskrevet jobansøgning samt et veldokumenteret CV. Noget andet er at have en relation, der allerede er i virksomheden og kan til at tale din sag i forhold til jobbet. Relationer er selvfølgelig aldrig en garanti for, at du ikke bliver slået i opløbet af en anden kandidat, men det er da helt sikkert en fordel at have opbakning allerede inden jobsamtalen.

Det er rigtig vigtigt at huske, at man er blevet anbefalet

Det er rigtig vigtigt at huske, at man er blevet anbefalet og forstår at forholde sig ydmygt til dette, især efter en eventuel ansættelse, da man ikke skal forvente at få en lignende anbefaling næste gang man søger job. I hvert fald ikke fra den samme relation.

Der skal naturligvis være tale om en ”god” relation, da der ellers formentlig ikke kommer en ”god” anbefaling ud af en dårlig relation. Endnu en god grund til at pleje sine relationer. Et nyt job kan på den måde altid være inde for rækkevidde.

Det er også vigtigt at understrege at relationer ikke alene kan skaffe dig et nyt job og man kan ikke tillade sig at slække på jobansøgning og CV, alene fordi man har en god relation til en i virksomheden. Det vil formentlig skinne igennem overfor arbejdsgiver, at man tager for ”let” på det på grund af ens relation.

Læs også:

Ti hurtige tips til et godt CV

Et CV er dit visitkort og bruges, sammen med en motiveret jobansøgning

Et CV er dit visitkort og bruges, sammen med en motiveret jobansøgning, til at fremvise dine kompetencer til en potentiel arbejdsgiver. Det burde egentlig være nemt, for vi kender trods alt os selv bedst eller gør vi nu det? Selvom vi tror det, er det ikke altid tilfældet. Derfor er det en god ide at søge lidt inspiration, inden man kaster sig ud i at flette sit CV sammen.

Sørg for at vedhæfte et godt profilfoto i dit CV

Vi har samlet 10 hurtige tips til et godt CV.

1.    Sørg for at være reel!
Normalt bør et CV ikke være mere end et par A4 sider, de fleste virksomheder bruger ikke meget mere end 8 sekunder pr. CV på at opdele dem i Ja / Nej bunker, derfor bør du være reel og præcis, men gem de dybeste detaljer til en eventuel jobsamtale.
Du skal have i tankerne at de skal vælge dig i blandt mange, hvorfor?

2.    Skræddersy det!
Skræddersy dit CV, ligesom du gør med din jobansøgning, til den enkelte virksomhed. Research virksomheden inden du udfærdiger dit CV. Undersøg deres måde at udtrykke sig på og identificer dig med denne. De fleste bruger ikke den nødvendige tid på CV’et, de sender blot det samme hver gang. De fleste virksomheder vil værdsætte indsatsen.

3.    Vær relevant!
Virksomheden behøver ikke nødvendigvis at vide at du var flaskedreng i dine unge dage eller avisomdeler, medmindre det har relevans relevans i forhold til den stilling du søger. Brug hellere pladsen til at vise de tidligere jobs som kan have givet erfaringer som du kan viderebringe til din kommende arbejdsgiver.

4.    Ingen huller!
Lad være at efterlade åbenlyse huller i dit CV, for at skjule tidligere jobs, som ikke endte som du ønskede det. Det vil bare gøre virksomheden mistænksom.

5.    Husk at opdatere!
Sørg for at dit CV altid er “up to date”, også selvom du ikke søger job. Hver gang der sker noget vigtigt i din karriere bør du skrive det i ind dit CV.

6.    Nul fejl!
Inden du sender CV’et, så bør du sikre dig, ved at få et ekstra sæt øjne til at gennemse dit CV. Det ville være ærgerligt at blive sorteret fra pga stavefejl eller andre af de mere “almindelige” fejl, der dukker op når man selv skriver.

7.    100 % ærlig!
Sørg altid for at de informationer, der fremgår af dit CV er 100% reelle og sande. Det ville være ærgerligt at blive ansat på falske forudsætninger og så senere blive fyret for selv samme.

8.    Konkrete resultater!
Lad være med at bare at skrive “øget salg” på dit CV, vær konkret og fortæl i stedet at du øgede salget med 70 % af en omsætning på 100 mio. igennem en periode på 7 måneder etc. Men glem ikke punkt nr. 7!

9.    Det visuelle!
Vi lever en i en verden, hvor det visuelle også har en stor betydning. Stil derfor dit CV pænt op og sæt dit eget præg på det. Dog bør du altid tilrette det virksomheden du søger job i.

10. Online!
Ligger du dit CV online? Så bør du faktisk overveje at gøre det søgevenligt med nøgleord, som du gerne vil findes på af eventuelle virksomheder. Ønsker du karriere indenfor fx ledelse, bør du inddrage ordet ledelse ved enhver lejlighed – uden at det virker dumt naturligvis! Ønsker du at udfordre dette emne, bør du læse mere om søgemaskineoptimering eller søge hjælp til dette.

Læs også: