Velkommen til Jobinvest

JoblnVest er et aktieselskab, der er ejet af 13 3F afdelinger og 2 Dansk Metal afdelinger i Region Syd og Midtdanmark.

Jobinvest

Vores mal er at vaere en aktiv medspiller i udviklingen af arbejdsstyrken pa det regionale arbejdsmarked. Vejledning af jobsogende, afklaring af deres kompetencer og udarbejdelse af jobplaner.
Planlaegning og gennemforelse af kompetenceudvikling, malrettet de enkelte virksomheder og deres ansatte. Rekruttering og uddannelse/opkvalificering af nye medarbejdere. Udvikling og gennemforelse af kurser for
ivaerksaettere. Udvikling, ledelse og deltagelse i projekter og netvaerk Virksomhedsoplysninger

Formålet med projektet er, at de 10 virksomheder indgår en samarbejdsaftale med kommunen og fastlægger en forebyggelsespolitik, der skal gøre op med sygefraværet.

JobInVest har nogle ideer til, hvordan virksomhederne udvikler nogle metoder at komme videre med:

– Tre dages basisuddannelse af ressourcepersoner.

– Opfølgende kurser, netværksdannelse og supervision i forbindelse med udvikling af forebyggelsespolitik og beredskabsplan på området.

– I samarbejde med kommunerne er der mulighed for at afholde seminar med erfaringsudveksling og fremtidig indsats.

– JobInVest yder bistand til virksomhederne med udfærdigelse af plan for, hvordan problematikken sygefravær tackles på virksomhederne.

5 gode grunde til at vælge JobInvest som din samar- bejdspartner

■ Vi har dygtige vejledere, som også kan vejlede omkring kurser og uddannelse

■ Vi har et stort lokalt netværk til områdets virksomheder og kan hjælpe dig med at nde et godt arbejde

■ Vi tager udgangspunkt i dig og dine erfaringer

■ Vi slipper dig ikke før du er i job

■ Vi har gode erfaringer med at skaffe folk i arbejde.

Velkommen til Uddannelse og coaching.